SERVEIS D'ENGINYERIA

ENAU disposa d’enginyers industrials especialistes en termoenergètica i ofereix els serveis d’enginyeria necessaris per a la realització de projectes amb l’objectiu de garantir l’èxit d’aquests.

Direcció de projecte

Enginyeria bàsica i de detall

Gestió de compres

Gestió i documentació de permisos

Direcció facultativa

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

ENAU realitza auditories energètiques en empreses mitjançant un procés sistemàtic, independent i documentat, amb l’objectiu de:

Consum Energètic

Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del cost associat.

Factors

Identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum d’energia.

Oportunitats d'Estalvi

Detectar i avaluar les diferents oportunitats d’estalvi, millora de l’eficiència i diversificació de l’energia i la seva repercussió en cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis i costos associats.

GESTIÓ DE L'ENERGIA

ENAU disposa de la figura d’auditor en cap per a la implantació de la norma ISO 50001 i ofereix serveis per a la gestió de l’energia:

ISO 50001

Assessorament per a la implantació de la norma ISO 50001 a les empreses.

Monitorització

Implantació de sistemes de monitorització de consums d’energia amb l’objectiu de reduir el consum energètic en l’empresa i d’augmentar el confort de les persones.

Assessorament de Contractació.

Assessorament i gestió per a l’òptima contractació de subministraments energètics en empreses.