Informació sobre Protecció de Dades

1.Dades relatius a l’Responsable

Responsable Tractament

 • Entitat: ENAU, SCP
 • CIF de l’entitat: J66065806
 • Adreça de l’entitat: CALASSANÇ DURAN, 50 5è B – (08203) SABADELL
 • E-mail de l’entitat: MVILA@ENAU.ES
 • Responsable del tractament: MAXIMILIANO VILA LOPEZ
 • Telèfon del responsable del tractament: 620800791
 • Direcció e-mail del responsable de tractament: MVILA@ENAU.ES

 

2.Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a ENAU, SCP tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra / venda de béns i serveis.
 • Compra / venda de material
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Prestar-los un servei
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació de pressupostos

 

3.Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4.Legitimación

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc

 

5.Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Entitats de Consultoria / Auditoria
 • Gestoria / Assessoria
 • Seguretat social

 

6.Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en ENAU, SCP estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició a el tractament de les seves dades. ENAU, SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per exercir el seu dret d’accés feu clic aquí

 • Per exercir el seu dret de rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de supressió (Oblit) feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

 

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CALASSANÇ DURAN, 50 5è B – (08203) SABADELL adjuntat una fotocòpia de l’DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals

7.Política de cookies

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.

Avís Legal

1.Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, de què és titular ENAU, SCP. La navegació pel lloc web de ENAU, SCP atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. El vostè respondrà davant ENAU, SCP o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

2.Identificació i comunicacions

ENAU, SCP, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: ENAU, SCP
 • El seu CIF és: J66065806
 • El seu domicili social és a: CALASSANÇ DURAN, 50 5è B – (08203) SABADELL
 • Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.
 • Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb ENAU, SCP es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment

 

3.Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, ENAU, SCP condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ENAU, SCP i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ENAU, SCP i a no emprar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ENAU, SCP o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ENAU, SCP presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de ENAU, SCP o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ENAU, SCP o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a ENAU, SCP, sense que puguin entendre com cedits cap de els drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ENAU, SCP, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa li atribueixi cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ENAU, SCP i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ENAU, SCP dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a ENAU, SCP. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ENAU, SCP, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i a l’ordre públic.


ENAU, SCP no es responsabilitza l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

4.Exclusió de garanties i de responsabilitat

ENAU, SCP exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, ENAU, SCP no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ENAU, SCP declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ENAU, SCP no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. ENAU, SCP no es responsabilitza del establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

5.Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb ENAU, SCP identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de ENAU, SCP, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

 

6.Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.

 

1.Informació general de les galetes

La confiança l’usuari és important per a nosaltres, i per tant, en ENAU, SCP ens preocupa protegir la seva privacitat. Un aspecte important d’això és proporcionar-li tota la informació possible sobre com fem servir les dades de caràcter personal, fins i tot com utilitzem la botiga local de dades i tecnologia similar

L’emmagatzematge local de dades implica emmagatzemar diferents tipus de dades localment en el seu dispositiu a través del seu navegador web. Les dades emmagatzemades localment poden, per exemple, contenir la configuració de l’usuari, informació sobre com navega pel nostre lloc web, quin navegador web utilitza, quins anuncis s’han mostrat, i el comportament similar en llocs web amb els que col·laborem. Les dades emmagatzemades localment poden ser utilitzats per personalitzar el contingut i les funcions en els nostres serveis de manera que les seves visites siguin més còmodes i tinguin més sentit.

Un mètode d’emmagatzematge local de dades són les galetes. Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el seu dispositiu (PC, telèfon mòbil o tauleta) que ens permeten reconèixer el seu navegador web. Les galetes contenen informació principalment sobre el seu navegador web i sobre qualsevol activitat que s’ha produït en ell. Ens ajuden a garantir la seguretat i el funcionament òptim del nostre lloc web, un cop surt de la nostra web aquestes són eliminades (galetes de seguretat i galetes de sessió) i recullen informació sobre els productes que els interessen a les nostres visites d’internet i sobre com naveguen a través del nostre lloc web perquè les nostres ofertes en línia siguin més atractives per als usuaris (cookies de seguiment).

 

2.Informació complementària de la cookies

Utilitzem l’emmagatzematge local de dades per a una sèrie de finalitats, com ara: permetre’ns realitzar els nostres serveis; aportar-te contingut pertinent, personalitzat quan visites els nostres llocs web; mesurar i analitzar el trànsit al nostre lloc web; millorar els nostres serveis; i dirigir publicitat específica. A continuació, s’ofereixen més detalls sobre aquests temes:

 

Per a la nostra publicitat

Utilitzem l’emmagatzematge local de dades en relació amb les activitats publicitàries. Això ens permet saber si i amb freqüència l’usuari ha vist un anunci o determinat tipus d’anunci, i quant de temps fa que el va veure.

També fem servir l’emmagatzematge local de dades per construir segments i grups objectiu amb fins de màrqueting i per dirigir anuncis específics.

 

Per analitzar i millorar els nostres serveis

Utilitzem diverses eines de mesura que ens proporcionen estadístiques i anàlisis relatives als nostres serveis. Aquestes eines ens permeten reconèixer el navegador web al llarg de el temps i esbrinar si l’usuari ha visitat el lloc web anteriorment i si és així amb quina freqüència. Aquestes eines ens ofereixen la possibilitat d’aconseguir una visió general de quants usuaris únics tenim i com utilitzen els nostres serveis.

Així mateix, utilitzem la informació que hem recollit i analitzat per desenvolupar i millorar els nostres serveis; per exemple, esbrinant quins serveis generen molt de trànsit o veient si un servei està funcionant de manera òptima.

 

Per lliurar i adaptar els serveis al seu ús.

Es requereix i cal l’emmagatzematge local de dades per tal de permetre utilitzar els nostres serveis, com ara informació sobre la seva configuració, que ens diu com han de presentar-se els serveis al navegador web.

També fem servir l’emmagatzematge local de dades per adaptar els nostres serveis a la seva ús el millor possible.

 

3.Gestió de les galetes

Pot desactivar les cookies o configurar el seu navegador perquè l’avisi quan t’envien una galeta.

La configuració en el seu navegador web normalment mostra una llista de totes les galetes que han estat emmagatzemades per proporcionar-li una visió general i, si ho desitja, per eliminar les galetes no desitjades. Normalment, pot indicar que accepta l’emmagatzematge de galetes dels llocs web que visites o de tercers afiliats a aquests llocs web. També pot escollir ser notificat cada vegada que s’emmagatzema una nova galeta. Se li proporciona a continuació orientació sobre com fer això en diferents navegadors web. El seu navegador web emmagatzema normalment galetes en una carpeta específica en el seu disc dur, de manera que pugui examinar també el contingut amb més detall.

No obstant això, les galetes que són presents en el lloc web canvien molt sovint, i no totes les galetes són igual d’importants. Per tant, si ENAU, SCP canvia l’ús de les cookies de seguiment, se li notificarà amb un missatge.

Així mateix, hi ha disponibles serveis que han estat desenvolupats especialment per a proporcionar als usuaris una llista actualitzada de cookies i altres mecanismes de seguiment.

Recordeu que si vostè les desactiva, és possible que no pugui gaudir de totes les funcionalitats del nostre lloc web

A continuació, se li presenta un resum de com les dades emmagatzemades localment poden ser gestionats en diferents navegadors web. Recordeu que aquest procés pot canviar i que les descripcions donades aquí poden no estar actualitzades.

Gestió de galetes a Google Chrome

 • Com eliminar galetes:
  1. Anar a Configuració al menú del seu navegador.
  2. Fes clic a Mostra configuració avançada.
  3. Fes clic a Elimina les dades de navegació.
  4. Selecciona el període de temps per al que vols suprimir la informació en el menú a la part superior. Si voleu suprimir totes les galetes al navegador, fes clic Des de l’origen dels temps.
  5. Marca Galetes i altres dades de llocs i complements.
  6. Feu clic a Neteja dades de navegació.
  7. Tanca la finestra.

 

 • Com evitar que les galetes s’emmagatzemin al navegador web:
  1. Anar a Configuració al menú del navegador.
  2. Fes clic a Mostra configuració avançada i després fes clic a Configuració de contingut.
  3. En Galetes, selecciona la teva opció preferida. Si voleu evitar que totes les galetes s’emmagatzemin, feu clic a No permetre que es guardin dades dels llocs.
  4. Fes clic a Fet.
  5. Tanca la finestra.

 

Gestió de cookies al Safari

 • Com eliminar galetes:
  1. Anar a Preferències al menú del seu navegador.
  2. Fes clic a la pestanya Privadesa.
  3. Fes clic a Elimina totes les dades dels llocs web i després fes clic a Suprimeix per eliminar totes les galetes.
  4. Tanca la finestra.

 

 • Com evitar que les galetes s’emmagatzemin al seu navegador web:
  1. Anar a Preferències al menú del navegador
  2. Fes clic a la pestanya Privadesa.
  3. En Galetes i dades de llocs web selecciona la teva opció preferida. Si vols evitar que totes les galetes s’emmagatzemin, fes clic a Bloca sempre.
  4. Tanca la finestra.

 

Gestió de galetes de Mozilla Firefox

 • Com eliminar galetes:
  1. Anar a Opcions al menú del seu navegador.
  2. Fes clic a la pestanya Privadesa.
  3. Fes clic a Mostra les galetes.
  4. Selecciona les galetes que vols eliminar i feu clic a Suprimeix seleccionades. Fes clic a Elimina-ho tot si voleu suprimir totes les galetes al navegador web.
  5. Tanca la finestra. Qualsevol canvi que hagis fet es guardarà automàticament.

 

 • Com evitar que les galetes s’emmagatzemin al navegador web:
  1. Anar a Configuració al menú del navegador.
  2. Selecciona la pestanya Privadesa.
  3. En Històric, fes clic a Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.
  4. Selecciona les teves opcions preferides a Permet galetes de llocs web. Si vols evitar que totes les galetes s’emmagatzemin, desactiva la casella Accepta galetes de llocs web.
  5. Tanca la finestra. Qualsevol canvi que hagis fet es guardarà automàticament.

 

Gestió de galetes a Internet Explorer

 • Com eliminar galetes:
  1. Anar a Eines (icona de l’engranatge) al menú del navegador.
  2. Fes clic a Propietats d’Internet.
  3. A la pestanya General – Historial de navegació, feu clic a Suprimeix.
  4. Assegura’t de marcar l’opció Galetes i dades de llocs web.
  5. Fes clic a Elimina.
  6. Fes clic a D’acord.

 

 • Com evitar que les galetes s’emmagatzemin al seu navegador web:
  1. Anar a Eines (icona de l’engranatge) al menú del navegador.
  2. Fes clic a Opcions d’Internet i després fes clic a la pestanya Privadesa.
  3. Mou el botó de desplaçament a el nivell desitjat. Si vols evitar que totes les galetes s’emmagatzemin, selecciona el nivell Bloqueja totes les galetes.
  4. Fes clic a D’acord.

 

Gestió de cookies al Opera

 

 • Com eliminar galetes:
  1. Anar a Configuració al menú del navegador.
  2. Selecciona la pestanya de Privadesa i Seguretat.
  3. Fes clic a Galetes i després fes clic a Totes les galetes i dades de llocs web.
  4. Selecciona les galetes que vols eliminar i feu clic a Suprimeix. Fes clic a Elimina-ho tot si voleu suprimir totes les galetes al navegador web.
  5. Fes clic a Fet.
  6. Tanca la finestra.

 

 • Com evitar que les galetes s’emmagatzemin al seu navegador web:
  1. Anar a Configuració al menú del navegador.
  2. Selecciona la pestanya de Privadesa i Seguretat.
  3. En Galetes, selecciona la teva opció preferida. Si vols evitar que totes les galetes s’emmagatzemin, fes clic a No permetre que es guardin dades dels llocs.
  4. Tanca la finestra.

 

Informació de contacte

Per a més transparència, si té alguna pregunta relativa a l’ús de l’emmagatzematge local del nostre lloc web, poseu-vos en contacte amb nosaltres a MVILA@ENAU.ES, indicant en l’assumpte «Política de cookies”

Contacto: Av. Can Bordoll, 119 - 08202 - Sabadell - Tel. 93 180 92 64