Estudis i Projectes per optimitzar el funcionament de les instal·lacions

SERVEIS D'ENGINYERIA

ENAU disposa d’enginyers industrials especialistes en termoenergètica i ofereix els serveis d’enginyeria necessaris per a la realització de projectes.

AUDITORIA ENERGÈTICA

ENAU realitza auditories energètiques en empreses mitjançant un procés sistemàtic, independent i documentat.

GESTIÓ DE L'ENERGIA

ENAU disposa de la figura d’auditor en cap per a la implantació de la norma ISO 50001 i ofereix serveis per a la gestió de l’energia.

LA NOSTRA MISSIÓ

«La nostra missió és optimitzar el funcionament de les instal·lacions dels nostres clients, millorant el confort de les persones i l’eficiència energètica en les empreses.»

 

CONTACTE

Av. Can Bordoll, 119 – 08202 – Sabadell
Tel. 93 180 92 64
enau@enau.es